Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Bestyrelsesmøde, 15. marts 2021, afholdes online.


Hold også øje med vores facebook side.

Overståede aktiviteter

2020

Fælles arbejdsdag, 27. juni 2020.

Afdelingsmøde, 29. juni 2020.

Bestyrelsesmøde, 3. august 2020.

Fælles arbejdsdag, 12. september 2020.

Bestyrelsesmøde, mandag den 5. oktober 2020.

Bestyrelsesmøde, mandag den 2. november 2020.

2021

Bestyrelsesmøde, 11. januar 2021, afholdt online.

Bestyrelsesmøde, 1. februar 2021, afholdt online.


Hold også øje med vores facebook side.