Haveregulativ for Skibstedgaard

HAVER:

Lejemålene har vedligeholdelsespligten af egen have og er i fællesskab ansvarlig for at vedligeholde fællesarealer og evt. fælles have.

Ønsker man at ændre på grundprincippet i haven, terrassen eller fliser i hele haven, skal det være i overensstemmelse med lokalplanen.

Alt der udføres/ opsættes af bygningsmæssig karakter, skal udføres i god håndværkmæssig kvalitet og stand. Før igangsættelse ansøges hos bestyrelsen samt Egedal kommune/ KAB så lokalplanens bestemmelser overholdes.

VEDLIGEHOLDELSE:

Haven skal holdes pæn og ryddelig, den må ikke fremstå som opbevaringsplads.

Der må ikke opbevares større mængder haveaffald og effekter der kan give lugtgener og rod.

Ukrudt skal regelmæssigt fjernes så det ikke danner frø/ og andet til gene for naboerne.

Græsplænen skal jævnligt vedligeholdes og må ikke fremstå som naturgrund. Grønt affald skal bortskaffes på kommunens genbrugsplads.

I afdelingen er der trillebør til rådighed samt evt. andre indkøbte fælles haveredskaber. Disse kan lånes men skal stilles tilbage efter brug. Arbejde vedrørende fællesområdet har fortrinsret til redskaberne.

HÆKKE:

Hækkene danner rammen om haverne, og må ikke fjernes. Evt. trådhegn sættes på indersiden af hækkene.

Hækplanter der visner/dør skal udskiftes med nye, plantesæson er oktober og november.

Hækkene skal vedligeholdes og klippes regelmæssigt, mindst 1 gang årligt i tidsrummet juni til august. Højden må max. være 150 cm og max. 70 cm i bredden. Udskiftning af hæk til anden end bøgehæk kræver godkendelse af KAB.

Hækkene i skel til nabo, skal der være enighed om. Man kan f.eks. Ikke klippe hækken i skel uhensigtsmæssigt langt ned.

Hækkene skal holdes rene for ukrudt og andet – både på havesiden, under hækken og på udvendig side.

TRÆER:

Træer skal vedligeholdes, stammes op, beskæres – eller strynes, så de ikke breder sig uhensigtsmæssigt og skal stå i forhold til havens størrelse både i højde, bredde og ikke generer ophold i andres haver.

OVERDÆKNING AF TERRASSE, PAVILLION OG LIGNENDE:

Alle slags pavilloner kan opstilles i haven, såfremt det ikke strider i mod lokalplanen for området. Endvidere må pavillonen ikke fastgøres til bygningen eller støbes i jorden, og den skal ligeledes kunne demonteres. Lejer har selv ansvaret for pavillonen, herunder vedligeholdelse og evt. skader. Pavillonen skal i udgangspunktet fjernes ved fraflytning.

Inden igangsættelsen ansøges kommunen om den fornødne tilladelse. Der skal sendes en kopi af tilladelsen til bestyrelsen.

Der må ikke nedgraves eller støbes svømmebassiner. Ved anvendelse af fritstående bassiner har man ansvaret for skader ved eventuel lækage, samt ved tømning af bassinet.

HEGN:

Der må opsættes trådhegn på egen side af hækken i baghaven.

Der skal gøres opmærksom på at man ved fraflytning er ansvarlig for at reetablere hækken.

Maling af træsider i skellet (farvevalg) skal aftales med naboen. Farverne skal holdes i farver bestemt ved afdelingsmøde.

Det opsatte terrassers kan forlænges, dog skal denne være samme eller lignende type som det bestående.

Alle udgifter til hegn samt opsætning betales af lejeren selv og arbejdet skal være udført i håndværkmæssig korrekt stand.

DRIVHUSE:

Det er tilladt at opsætte drivhuse på max. 10 m2

GENERELT:

Ændringer udført af lejer vedligeholdes af lejer, ved fraflytning skal ændringer afleveres i god vedligeholdsmæssig stand.

  1. Det er tilladt at opstille drivhus.
  2. Det er ikke tilladt at lave udestue.