Lokale links

Foreninger

Veksø Borgerlaug – veksoborgerlaug.dk

Veksø Fastelavnsklub – fastelavn.net

Veksø Skoles Venner – veksoeskolesvenner.dk

Veksø Idrætsforening – veksoe-if.dk

Veksø Antenneforening – vafdk.dk

Stenløse Historiske Forening – stenlosehistorie.dk

Veksø Amatør Teaterforening af 1985 – vat85.dk

Forsyning

Veksø Vandværk – vekso-vand.dk

Virksomheder

Flotte Fødder – Klinik for fodterapi – flottefødder.dk

Indkøb

Åbningstider for REMA 1000 i Veksø – rema1000.dk/stores/858

Åbningstider for NETTO i Veksø – netto.dk/butikker/veksoe/kirkebakken-9/911233e8a2b7411594136e7f0530e21f/

Spisesteder

Irenes Grill – facebook.com/Irenes-Grill-110602154847444

Bestil fra Veksø Pizzeria – veksoepizza.bestilonline.dk/restaurant/vekso-pizza