Regler for brug af Pergolaen

Vedtaget på afdelingsmøde 5. november 2018.

Pergolaen er opstillet for at fremme det fælles sociale liv på Skibstedgaard – til fællesspisning og hygge blandt alle eller enkelte beboere på Skibstedgaard.

Pergolaen er alles. Vi har alle et ansvar for at passe på den samt respektere alle beboere i foreningen under anvendelsen ad den.

Pergolaen må ikke benyttes af andre end Skibstedgaards beboere. Beboere som har besøgende er dog velkommen til at benytte pergolaen under forudsætning af beboeren selv er til stede under benyttelsen.

Husordenens regler skal overholdes ved brug af pergolaen herunder begrænse støjende adfærd, som desuden helt skal undgås efter kl. 22.00.

Efter brug skal alle hynder tilbage i hyndeboksen, bordene skal aftørres og alt affald fjernes.

Møbler skal stilles tilbage hvor de stod.

Grillen skal sættes tilbage i skuret ved den østlige P-Plads i rengjort stand.

Hvis noget går i stykker, skal indkøbes eller udskiftes, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen om dette.

Skal ske via Facebook, personlig henvendelse eller via Skibstedgårds mail ab5308-0@kab-bolig.dk.