Skibstedgaard – almene familieboliger

Boligbebyggelsen på den gamle Skibstedgaard i Veksø tager afsæt i bondegårdens oprindelige, klassiske trelængede figur. Stuehuset bevares, og den nye bebyggelse følger de eksisterende grænseflader fra gårdens gamle driftsbygninger.
Dermed bliver den gamle gårdsplads et naturligt samlingspunkt for den ny bebyggelse.

Bebyggelsen er opført som en traditionel rækkehusbebyggelse i to etager, og der er adgang til den enkelte bolig fra gårdspladsen.

Skibstedgaard indeholder 15 AlmenBolig+ familieboliger i størrelser, der spænder fra 79 m2 til 117 m2. Boligerne har gode lysforhold og etagerne er fleksible og kan indrettes til den enkelte families behov.

Bygningerne er opført som præfabrikerede modulelementer, og vi har tilstræbt et arkitektonisk udtryk, der afspejler den særlige produktionsform.

Facadebeklædningen er udført af pladematerialet Rockpanel Natural, et materiale der giver karakter til facadens rolige rytme og understreger bygningens enkle og horisontale linjer.

Bygningerne udføres med indskæringer i facaden. Dette skaber nicher ved boligens indgang og man opnår derved en ønsket intimitet og privathed.