Fællesarbejde

Direkte links:

Havemanual til det daglige fællesarbejde

Fælles arbejdsdage 3 gange om året

Havemanual til det daglige fællesarbejde

Denne havemanual er opdateret den 11. november 2019 i forbindelse med dagens afdelingsmøde.

Du kan downloade havemanualen i PDF-format eller læse videre nedenfor.


Indhold:
Indledning
Oversigtsbillede
Opgaver – generelt
Hold

Indledning

Du har valgt at bo i en Almenbolig+. Det betyder, at du har pligt til at være med til det daglige vedligehold af vores udendørs fællesområder. Dermed holder vi huslejen så lav som muligt, da vi ikke har en vicevært. I tillæg til det daglige vedligehold, har vi 3 fælles arbejdsdage om året, som du har pligt til at deltage på. Er du forhindret, tildeles du en arbejdsopgave.

I Skibstedgård har vi, for det daglige vedligeholds vedkommende, valgt at dele lejemålene op i arbejdshold, der skifter hver uge. Denne manual beskriver, hvad arbejdsholdene skal lave af arbejde henover året. Meget af arbejdet er sæsonbetinget, mens andet pågår hele året.
Du kan også se, hvilket hold, du tilhører, samt se en plan over, hvornår dit hold har vagt.

Oversigtsbillede

På nedenstående oversigtsbillede kan du se, hvilke områder vi har ansvaret for. Klik for større visning.

Opgaver – generelt

Det er teamets ansvar at fordele opgaverne og bakke hinanden op. Er du forhindret i at passe din arbejdsuge, skal du i god tid bytte vagten med en nabo.
Fællesskure og redskaber efterlades opryddet, opladet og klar til brug. Husk også at tømme græsslåmaskinens ”opsamler” tømmes.

Støder I på fejl og mangler, bedes dette meldt til bestyrelsen på KAB-mailen.

Opgaver:

 • Slå græs, også kanter. Husk det lille stykke ved træerne ved parkeringsplads syd.
 • Luge ved hække, træer, bed i gården, stenfliser og trappe ned til skolestien.
 • Fjerne højt ukrudt i gården (dog uden at skuffe for meget i gruset).
 • Rydde op og fjerne skrald og lignende, der ligger på de markerede områder.
 • Feje og fjerne blade og lignende på parkeringspladserne og stien mellem blok vest og det gamle lægehus.
 • Køre haveaffald væk.
 • Rydde sne og forebygge med salt på parkeringspladserne, stien mellem blok vest og det gamle lægehus, stenfliserne, trappen ned til skolestien. Beboerne er selv ansvarlige for egen træterasse. Snerydning/saltning skal påbegyndes så hurtigt som muligt efter snefald/frost og skal, om nødvendigt, holdes vedlige i løbet af dagen. Ved snefald om natten skal der ryddes senest kl.7.00 den følgende morgen.
 • Fylde salt- og sandkasser op.

Hold

Oversigt over arbejdshold
Oversigt over fordelingen af arbejdsuger

Fælles arbejdsdage

Vi har fælles arbejdsdage 3 gange om året.

Datoer

Arbejdsdage afholdes anden lørdag i hhv. april, juni og september. Om muligt tages der hensyn til
helligdage.
Der sendes påmindelse ud pr. mail en måned før.

Arbejdsgruppe

3 husstande på hver arbejdsdag:

 • 17A, 17B, 17C
 • 17D, 17E, 17F
 • 17G, 17H, 17K
 • 17L, 17M, 17N
 • 17P, 17R, 17S

Planlægning

Arbejdsgruppen planlægger dagen efter dialog med bestyrelsen om eventuelle særlige forhold eller
opgaver. Eventuelle almindelige indkøb til dagen (materialer og forplejning) skal forelægges bestyrelsen.
OBS: Større investeringer skal godkendes på et afdelingsmøde.

Arbejdsopgaverne prioriteres som i nedenstående skema.

Arbejdsopgaver på arbejdsdag i Skibstedgård den xx. april/juni/september 20xx kl. 10-16
ArbejdsopgaveAntal personer på opgavenHvem udfører?

Deltagelse

Der henvises til reglerne om, at der i AlmenBolig+ boliger er en ”høj grad af egenindsats” for alle beboere.
Som beboer skal vi bl.a. selv stå for den almindelige vedligeholdelse – både i og uden for boligen.

Alle husstande skal være repræsenteret. Ved fravær kan husstanden pålægges en opgave, der kan udføres
en alternativ dag. Der føres protokol over fravær.